Αποτελέσματα

ΙΩΑΝΝΙΔΕΙΑ 2019 Μεσογειακό Πρωτάθλημα Optimist – Αποτελέσματα

Ιωαννίδεια 2019 Αποτελέσματα – Optimist Open/Cadet Γενική
Ιωαννίδεια 2019 Αποτελέσματα Κατηγοριών Optimist

 

ΙΩΑΝΝΙΔΕΙΑ 2018 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Optimist – Αποτελέσματα

Ιωαννίδεια 2018 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αποτελέσματα – GOLD FLEET
Ιωαννίδεια 2018 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αποτελέσματα – SILVER FLEET
Ιωαννίδεια 2018 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αποτελέσματα – BRONZE FLEET
Ιωαννίδεια 2018 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αποτελέσματα – EMERALD FLEET
Ιωαννίδεια 2018 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αποτελέσματα – TEAM RACING

 

 

ΙΩΑΝΝΙΔΕΙΑ 2018 Μεσογειακό Πρωτάθλημα Optimist – Αποτελέσματα

Ιωαννίδεια 2018 Αποτελέσματα – Optimist Open/Cadet
Ιωαννίδεια 2018 Αποτελέσματα – Optimist Novice

Τελικοί Στόλοι:
Πράσινος Στόλος
Κίτρινος Στόλος

 

 

ΙΩΑΝΝΙΔΕΙΑ 2017 Μεσογειακό Πρωτάθλημα Optimist – Αποτελέσματα

Ιωαννίδεια 2017 Αποτελέσματα – Optimist Open/Cadet
Ιωαννίδεια 2017 Αποτελέσματα – Optimist Novice

Τελικοί Στόλοι:
Χρυσός Στόλος
Αργυρός Στόλος

Στόλοι Σκαφών:
Πράσινος Στόλος
Κίτρινος Στόλος

 

ΙΩΑΝΝΙΔΕΙΑ 2016 2η Διεθνής Optimist Regatta – Αποτελέσματα

Ιωαννίδεια 2016 Αποτελέσματα – Optimist Open/Cadet Γενική
Ιωαννίδεια 2016 Αποτελέσματα – Optimist Open Αγόρια Κορίτσια
Ιωαννίδεια 2016 Αποτελέσματα – Optimist Cadet Αγόρια Κορίτσια
Ιωαννίδεια 2016 Αποτελέσματα – Optimist Novice Αγόρια Κορίτσια

Back to top