Ειδήσεις Ιωαννιδείων

Τέλος Ιωαννιδείων 2018                                                                        2η Μέρα – Ιωαννίδεια 2016 Διεθνής Αγώνας Optimist

Ioannideia 2018 Optimist Race Day 2                                                 3η Μέρα – Ιωαννίδεια 2016 Διεθνής Αγώνας Optimist

Ioannideia 2018 Optimist Race Day 1                                                 4η Μέρα – Ιωαννίδεια 2016 Διεθνής Αγώνας Optimist

Συνεργασία με τον Δήμο Αμμοχώστου                                              1η Μέρα – Ιωαννίδεια 2016 Διεθνής Αγώνας Optimist

1η Αγωνιστική Μέρα – 1η Ιστιοδρομία                                               Ιωαννίδεια 2016 – ORC Challenge Trophy

2η Αγωνιστική Μέρα – 2η Ιστιοδρομία                                               Ανακοίνωση Ιωαννιδείων 2016 – Optimist Regatta

Ιωαννίδεια 2015 Δελτίο Τύπου                                                             Ioannideia 2016 Days of Offshore

Amendment B SI (Jury) 09-09-2017                                                        Ioannideia 2015 Days 5 – 7

Ιωαννίδεια 2017 Δοκιμαστική Μέρα Αγώνων                                  Ιωαννίδεια 2015 Otpimist Final Day

Ιωαννίδεια 2017  1η Μέρα Αγώνων                                                     Ιωαννίδεια 2015 Optimist Μέρα 3

Ιωαννίδεια 2017 2η Μέρα Αγώνων                                                      Ιωαννίδεια 2015 Optimist Μέρα2

Ιωαννίδεια 2017 3η Μέρα Αγώνων                                                     Ιωαννίδεια 2015 Διεθνής Αγώνας Optimist Μέρα 1η

Ιωαννίδεια 2018 3η Μέρα Αγώνων                                                     Ιωαννίδεια 2015 – Ενημέρωση

Συνεργασία με North Sails Israel                                                         Ιωαννίδεια 2015 – Αγωνιστικό Πρόγραμμα

Συνεργασία με Δήμο Λεμεσού                                                              Ιωαννίδεια 2015 Συνδιοργανωτές

Νεά Συνεργασία με την εταιρεία MarketWay                                 Ιωαννίδεια 2015 – Υπεράσπιση Τροπαίου

Συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού                   Olimpic Sails – Ιωαννίδεια 2015

Συνεργασία με την Aegean                                                                    Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (Κ.Ο.Τ)

Ιωαννίδεια 2016 Δελτίο Τύπου                                                            Ειδήσεις Εγγράφων Ιωαννιδείων

 

Back to top