Ηλεκτρονικά Αρχεία

Παρακαλούμε όπως προχωρήσετε στη λήψη των απαραίτητων αρχείων για την συμμετοχή σας, συμπληρώστε τα και αποστείλετε τα κοντά μας μέσω email στο ioannideia@famagustanauticalclub.com ή μέσω φαξ στο +357 25 324057.

Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις χρειάζεστε παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω του email που αναγράφεται πιο πάνω, μέσω της διαχείρισης στο τηλ. +357 25 879767 ή απευθείας με τον διευθυντή της εκδήλωσης στο +357 97 777202.

 

Ιωαννίδεια 2024 – ORC Challenge Trophy Mare Nostrum – Προκήρυξη Αγώνα

Ιωαννίδεια 2024 – ORC Challenge Trophy Mare Nostrum – Δήλωση Συμμετοχής

Ιωαννίδεια 2024 – ORC Challenge Trophy Mare Nostrum – Αίτηση Ελλιμενισμού

Ιωαννίδεια 2024- ORC Challenge Trophy Mare Nostrum – Οδηγίες Πλου

Ιωαννίδεια 2024 – ORC Challenge Trophy Mare Nostrum – Κατάλογος Πληρώματος

Back to top